Tjänsten LustContact

Lustcontact tillhandahåller en web-baserad tjänst för personer som söker kontakter och/eller vill interagera med andra personer. Dessa användarvillkor reglerar hur tjänsten tillhandahålls och vilka regler som gäller för användarna.

Att använda tjänsten

I och med att användaren skapar en profil på sajten har hen accepterat användarvillkoren. Detta gäller oavsett om den profil som skapats är en singel- eller parprofil. Är det en parprofil har båda personerna i profilen accepterat villkoren i och med att kontot skapas. Du måste vara 18 år eller äldre för att få skapa en profil. All aktivitet som genereras av en profil är helt och hållet profilens ansvar. Lustcontact kan inte hållas ansvarig för något en användare gör.

Krav på profil

Det är inte tillåtet att:

  • Presentera oärlig information i den egna profilen eller i kommunikationen med andra profiler. Det är således inte tillåtet att presentera sig som någon annan än den man är, oavsett om man väljer en påhittad eller verklig person/personer.
  • Ladda upp data till vilket man inte själv äger upphovsrätten.
  • Skriva texter eller ladda upp bilder som tyder på att man försöker sälja sexuella tjänster.
  • Skriva texter eller ladda upp bilder med barnpornografiskt innehåll.
  • Skriva texter eller ladda upp bilder som på annat sätt är olagliga, inkräktar på någons privatliv eller kan karakteriseras som förtal.
  • Sprida kommersiella budskap, oavsett produkt eller tjänst.

All otillåten aktivitet resulterar i att profilen omedelbart avslutas. Lustcontact förbehåller sig rätten att avsluta en profil eller radera bild/text utan att behöva ange några skäl kopplade till punkterna ovan.

Rätt till text och uppladdat material

Användaren äger samtliga rättigheter till alla texter användaren skapat och allt material användaren laddat upp till Lustcontact. Detta innebär att användaren kan begära att texter, bilder och annat material raderas och att användaren behåller copyrighten till allt material och därmed kan sprida det på det sätt användaren önskar.

Lustcontact kommer endast att skapa kopior av texter, bilder och annat material som är nödvändigt för att tjänsten ska fungera, vilket framför allt gäller kopiering för backup eller överföring för molnlagring. Vi kommer aldrig att sälja eller överlåta tjänstens data till en tredje part.

Avsluta profil

Användaren kan när som helst avsluta profilen, vilket innebär att profilen inte längre visas på Lustcontact och att all data kopplat till profilen  raderas. Det går inte att återskapa data när en profil avslutats. Prenumerationsavgift som redan har betalats återbetalas inte, men alla framtida betalningar stoppas.

Lustcontact kan när som helst avsluta en profil och behöver inte ange något skäl till detta. Ett gratis-konto som inte används på tolv månader avslutas automatiskt.